HỘI THẢO NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, QUẢN LÝ, GIÁO DỤC TRẺ EM VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN LÀM TRÁI PHÁP LUẬT TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

Tại hội thảo, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã đánh giá thực trạng tình hình trẻ em, người chưa thành niên làm trái pháp luật. Theo thống kê 9 tháng đầu năm 2019 đã có 4.252 trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật. Tình hình vi phạm pháp luật trong lứa tuổi chưa thành niên tuy có giảm về số vụ và số đối tượng nhưng còn diễn biến phức tạp, với tính chất, mức độ vi phạm ngày càng tinh vi, nguy hiểm gây tâm lý bức xúc, lo lắng trong quần chúng nhân dân, tạo dư luận xã hội không tốt.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ, trong thời gian qua, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tăng cường công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư; xây dựng các phóng sự tuyên truyền; các mô hình điểm tại một số địa phương; phối hợp với Bộ Tư pháp, tổ chức UNICEF; tăng cường tiếp cận tư pháp và bảo vệ người chưa thanh niên.

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nói chung, Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, Công an xã nói riêng đã tích cực, chủ động tham mưu xây dựng các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng gia đình văn hóa; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, gia đình, nhà trường… tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ và tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên làm trái pháp luật

Thông qua các báo cáo tham luận của Công an các địa phương, nhiều mô hình tại cơ sở đã phát huy hiệu quả như: Quy chế phối hợp giữa Công an, nhà trường, Lao động thương binh và xã hội, đoàn thanh niên, hội phụ nữ của Công an tỉnh Đồng Tháp; mô hình “Phòng ngừa trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng” của Công an tỉnh Bắc Giang; “Trường THCS an toàn về ANTT” và “Tổ nông dân tham gia quản lý, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật ở cộng đồng khu dân cư” của tỉnh Quảng Ngãi; “Chung một ước mơ”, “Họ tộc không có tệ nạn xã hội, không có con em vi phạm pháp luật” của tỉnh Quảng Nam…

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò của lực lượng Công an cơ sở thì cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, gia đình, nhà trường để tạo môi trường lành mạnh cho trẻ em phát triển, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật của trẻ em và người chưa thành niên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất