Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen công an các đơn vị địa phương

       Thời gian từ nay đến khi hoàn thành 02 Dự án vào ngày 01/7/2021 không còn nhiều, các nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, khó khăn và cấp bách, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ Công an và đồng chí Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất