HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN KIỂM ĐIỂM VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP VÀ QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân

Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân


       Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, trong đó, tập trung kiểm điểm về tình hình, kết quả công tác làm sạch dữ liệu dân cư đối với Công an các địa phương.

Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội báo cáo kết quả thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân

Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội báo cáo kết quả thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân

       Theo báo cáo tại Hội nghị, hiện nay Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về  trật tự xã hội đã cập nhập, đồng bộ 98.713.820 dữ liệu DC01 vào Cơ sở dữ liệu phần mềm thu thập, chỉnh sửa thông tin dân cư và xử lý vi phạm để Công an 63 địa phương tiến hành rà soát, cập nhập, bổ sung, phê duyệt, đồng bộ thông tin công dân vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Cũng tại Hội nghị, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã tham gia ý kiến về kết quả đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ kép, đó là thực hiện 02 Dự án song hành với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra trên khắp cả nước. Các đại biểu cũng thẳng thắn nêu ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc về mặt chủ quan, khách quan trong quá trình thực hiện 02 Dự án; đồng thời bàn luận các giải pháp để quyết tâm hoàn thành tiến độ theo đúng thời hạn.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến kiểm điểm kết quả thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến kiểm điểm kết quả thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các đơn vị, địa phương trong suốt quá trình triển khai thực hiện 02 Dự án. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, hiện nay khối lượng công việc phía trước còn rất lớn với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn lực lượng phải tiếp tục cố gắng hơn nữa để hoàn thành 02 Dự án theo đúng tiến độ đề ra. Thứ trưởng yêu cầu, người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương phải bố trí đủ lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp; thường xuyên kiểm tra, trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, để kịp thời nắm bắt và đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 02 Dự án. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, toàn lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cần thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp, bảo đảm 100% dữ liệu “đúng, đủ sạch, sống” và quyết tâm hoàn thành tiến độ trước ngày 01/7/2021./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất