PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT MỘT SỐ LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 6, 9 CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ
Đồng chí Đại tá Ngô Như Cường – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội chủ trì Hội nghị

          Hội nghị đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các đạo luật mới ban hành với mục đích nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của các đạo luật này trong công tác công an, phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết trong quá trình xây dựng các đạo luật để cán bộ, chiến sỹ hiểu đúng, áp dụng thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị tập trung quán triệt nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đại biểu tham dự Hội nghị

Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đại biểu tham dự Hội nghị

          Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đại tá Ngô Như Cường – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhấn mạnh: nội dung những đạo luật nêu trên là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức có hiệu quả chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như phát triển kinh tế, xã hội của đất nước./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất