HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ SƠ KẾT 6 THÁNG THỰC HIỆN DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, Bộ Công an đang tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm phục vụ xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân gồm: 05 Luật, 02 Nghị định và 12 Thông tư. Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai, thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ từ công tác tuyên truyền; triển khai, thực hiện các gói thầu của Dự án; xây dựng đường truyền, phương án bảo mật; rà soát củng cố nguồn nhân lực cho Dự án; bố trí Công an xã chính quy; thường xuyên thực hiện việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... Đồng thời, thực hiện Luật Căn cước công dân từ 01/01/2016, Bộ Công an đã tổ chức điều chỉnh, chuyển đổi, cập nhật hệ thống sản xuất, cấp, quản lý Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân tại 16 địa phương. Kết quả, đến nay đã cấp được 16.748.437 thẻ CMND/CCCD.

          Hội nghị đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng và là điều kiện cần thiết để lực lượng Công an khẩn trương triển khai Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân song hành với Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điểm nổi bật của Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân là sử dụng thẻ Chíp điện tử vì tính bảo mật cao và tốc độ xử lý nhanh hơn so với các loại khác, tích hợp nhiều tiện ích trong quá trình sử dụng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và tiện lợi; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử.

Tham luận tại Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo và làm rõ hơn về tình hình thực tế, các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân và Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã biểu dương cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn để triển khai, thực hiện Dự án theo tiến độ, lộ trình đề ra. Đồng thời, nhấn mạnh: Việc triển khai 02 dự án đã bước vào giai đoạn mới – Giai đoạn triển khai song song, có sự lồng ghép giữa Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Đây là vấn đề có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng. Đi kèm với đó là khối lượng công việc lớn, thời gian không còn nhiều, tất cả các bước đi, hạng mục công việc của 02 Dự án đều phải thực hiện hết sức khẩn trương, gấp rút mới đảm bảo được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

          Để tiếp tục triển khai thực hiện 02 Dự án trong thời gian tới đạt hiệu quả, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu: Từ Trung ương tới cơ sở phải thống nhất nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Công an các đơn vị, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 và năm 2021 để tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn nhân lực, phương tiện để hoàn thành đúng tiến độ, không để chậm trễ một khâu nào làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của 02 Dự án. Tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất của nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương đối với việc xây dựng 02 dự án; chủ động giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của nhân dân, dư luận có liên quan đến việc thu thập thông tin dân cư, cấp số định danh cá nhân, cấp thẻ Căn cước công dân có gắn Chíp điện tử…để bảo đảm thành công của cả 02 dự án.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất