CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG ANVỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXHVÀ RA MẮT TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ ĐU CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Đầu mối các đơn vị cấp Phòng của Cục đã được thu gọn từ 11 đơn vị xuống 6 đơn vị, giảm 45% so với trước, trong đó có 1 đơn vị đặc biệt là Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, được hợp nhất từ 5 đơn vị. Tại Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư đã làm Lễ Tuyên thệ ra mắt. Đồng chí Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng được phân công, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư.


Đ/c Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư thực hiện lễ Tuyên thệ

Phát biểu tại Lễ công bố, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã sớm triển khai, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện Thông tư, Quyết định của Bộ Công an và đặc biệt là ra mắt Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu ngay sau Lễ công bố, Đảng ủy, lãnh đạo Cục chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, công tác cán bộ để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ công tác; đề xuất kiện toàn các tổ chức Đảng và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục theo đúng tiến độ. Kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh về tư tưởng, chế độ, chính sách của cán bộ, chiến sỹ liên quan đến việc bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới; không để vì sắp xếp về tổ chức mà làm gián đoạn hoặc chậm tiến độ các mặt công tác. Trong đó, đặc biệt là 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của toàn lực lượng trong năm 2020 là: Xây dựng Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Dự án Căn cước công dân; thực hiện cao điểm vận động nhân dân thu hồi và đấu tranh với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo Bộ, Chính phủ báo cáo Quốc Hội về Luật cư trú sửa đổi; đề xuất việc gắn chíp Căn cước công dân là số định danh của mỗi người dân, tiến tới bỏ sổ hộ khẩu giấy chuyển sang quản lý bằng công nghệ… góp phần cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế, xã hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất