ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020-2025
Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

          Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

 

          Trong đó, đã chỉ đạo tập trung nghiên cứu, đề xuất ban hành 02 Luật, 04 Nghị định và 28 Thông tư tạo hành lang pháp lý quan trọng để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác QLHC về TTXH; triển khai nhiều hạng mục quan trọng của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN trong lĩnh vực QLHC về TTXH.

Đồng chí Thiếu tướng Tô Văn Huệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Thiếu tướng Tô Văn Huệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu khai mạc Đại hội

 

          Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các địa phương trong thực hiện các mặt công tác theo chức năng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an xã chính quy làm tốt công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả, thành tích Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng tình với các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Đại hội, đồng chí Thứ trưởng đề nghị, trong nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục những thiếu sót, sơ hở trong công tác QLHC về TTXH. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, đặc biệt là lực lượng Công an cấp cơ sở bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ nhận thức đến hành động trong toàn hệ lực lượng.

          Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cần tập trung tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án bảo đảm tiến độ. Trong đó, chú trọng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH thực sự trong sạch,vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tăng cường tính chiến đấu, chính quy, tinh nhuệ của hệ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nhân văn, thân thiện, chuyên nghiệp.


          Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất