ĐẢNG ỦY CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021
Đồng chí Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021

 

Hội nghị tập trung đánh giá tổng kết công tác Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2020, Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy CATW, các chương trình công tác lớn của Bộ Công an để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt các nội dung công tác đã đề ra theo đúng chương trình, kế hoạch; quán triệt và thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của Bộ năm 2020: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lãnh đạo đơn vị làm tốt chức năng tham mưu với lãnh đạo Bộ nhiều chủ trương, giải pháp lớn, chỉ đạo hệ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH từ Bộ đến cơ sở thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác QLHC về TTXH góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự; hoàn thành tốt các nội dung công tác theo chương trình, kế hoạch. Đặc biệt, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện song hành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 105/KH-BCA-C06, ngày 13/3/2020 của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xây dựng và triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó đã tham mưu đề xuất Bộ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Cư trú (sửa đổi), trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 (thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP) về quản lý, sử dụng pháo... Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Cục; kiện toàn các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Cục theo mô hình tổ chức mới; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, qua đó tạo sự chuyển biến tốt về nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác quản lý nhà nước về ANTT, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Đồng chí Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Bí thư Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trao tặng Giấy khen cho các đảng viên đạt danh hiệu
            “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020

Đồng chí Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Bí thư Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trao tặng Giấy khen cho các đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020

 

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, đồng chí Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cho các đồng chí đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020 thuộc Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Đồng chí Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Bí thư  Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Bí thư Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Bí thư Đảng ủy đánh giá khái quát những kết quả đạt được trong năm 2020 của Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; biểu dương, ghi nhận những kết quả, đóng góp của các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong năm 2020; đồng thời nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thực hiện Luật cư trú (sửa đổi); hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, trong đó thực hiện việc cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử trước ngày 01/7/2021; việc chuyển đổi phương thức quản lý cư trú từ hộ khẩu giấy sang quản lý bằng điện tử thông qua mã số định danh cá nhân sẽ đặt ra nhiều vấn đề mới cần tập trung giải quyết; tình hình trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều bất cập, nhất là trong công tác quản lý người nước ngoài, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...khối lượng công việc rất nhiều, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH còn hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc nêu trên, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc cần tiếp tục phát huy, kế thừa những kết quả đạt được của năm 2020; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và cả hệ lực lượng; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác QLHC về TTXH năm 2021 theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; chú trọng công tác tham mưu, hướng dẫn hệ nghiệp vụ Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tăng cường đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp tết Nguyên đán 2021; bảo đảm an ninh an toàn Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng; tập trung rà soát xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy trình công tác của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 105/KH-BCA-C06 ngày 13/3/2020 của Bộ về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gắn với thực hiện Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; đặc biệt là tập trung cao độ cho chiến dịch hoàn thành Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/7/2021.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy mong rằng, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất