QUYẾT LIỆT ĐẨY NHANH 02 DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP VÀ QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ Công an kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ Công an kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội


     Tại buổi làm việc, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng về kết quả triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Tính đến nay, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã cập nhập, đồng bộ trên 98 triệu thông tin công dân Việt Nam và đang tích cực làm sạch dữ liệu để cấp số định danh cho công dân cả nước. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm thu nhận hồ sơ CCCD và làm sạch dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu sẽ luôn“đúng, đủ, sạch, sống”. 
      Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn xã hội nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế  - xã hội; chính vì vậy, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, trực tiếp là Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư cần tập trung tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an những giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 Dự án; trong đó tập trung bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương trong việc làm sạch dữ liệu thông tin dân cư; đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thực hiện 02 Dự án giai đoạn gấp rút này.
       Trước đó, đồng chí Thứ trưởng cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ Công an đã đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và mong rằng các đồng chí luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần vì Nhân dân phục vụ, hoàn thành tốt Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất