Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 01 năm thực hiện Quy định số 09 của Đảng uỷ Công an Trung ương

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương.

Về đại biểu khách mời có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng ban Điều hành Ban kinh tế Trung ương; Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật; Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Bộ Công an, trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và 05 tập thể có thành tích xuất sắc. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (đứng ngoài cùng bên phải) nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) đã báo cáo tóm tắt kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 01 năm thực hiện Quy định số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương. Báo cáo nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, trong 03 năm qua, Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Quy định số 09 của Đảng ủy CATW đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cấp uỷ, lãnh đạo Công an các cấp đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND). Tuyệt đại đa số CBCS luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nêu cao tinh thần tận tuỵ với công việc, ý thức phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc; không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; từ đó xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng 01 cá nhân; trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng 02 cá nhân đã lập chiến công xuất sắc.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi vào thực chất, có chiều sâu hơn, chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo” bằng những việc làm rất thiết thực, cụ thể. Công an các đơn vị, địa phương đã nghiên cứu làm rõ, cụ thể hoá nội dung, ý nghĩa cách mạng, khoa học, lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng CAND. Lực lượng CAND đã tham mưu, triển khai thực hiện nhiều nội dung, giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và cụ thể hoá Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dưới sự điều hành tham luận của đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu đã tham luận làm rõ hơn những kết quả, thành tích, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Quy định số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương về học tập, làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 01 năm thực hiện Quy định số 09 của Đảng uỷ Công an Trung ương. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu: “Cấp uỷ, lãnh đạo Công an các cấp cần tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy; quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về ba vấn đề cốt yếu là “học tập”, “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu đi đầu” trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần kiên trì, liên tục, bền bỉ, mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh”.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô lâm đề nghị cấp uỷ, lãnh đạo Công an các cấp cần tổ chức thật tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với chủ đề: “CAND gương mẫu, đi đầu, học tập, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CBCS trong học tập, thực hiện và làm theo Bác. Tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hoá Sáu điều Bác Hồ dạy thành các chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, phù hợp với từng cấp uỷ, đơn vị, cá nhân để việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hằng giờ, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng đảng viên, CBCS hình thành nên chuẩn mực về “Tư cách người Công an cách mệnh”. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp phải gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo; phải thể hiện vai trò nêu gương toàn diện trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; quan hệ với Nhân dân; cấp trên làm trước, làm gương cho cấp dưới, đảng viên phải làm gương cho quần chúng với phương châm: "Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo".

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16 ngày 18/01/2023 của Đảng uỷ Công an Trung ương về “Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”… Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ của CBCS để Nhân dân hiểu, chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ lực lượng CAND. Chủ động tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là các thông tin ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng CAND.

 Đối với các học viện, trường CAND, bên cạnh việc chú trọng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, phải thường xuyên bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho mỗi học viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bổ sung nội dung học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND vào giảng dạy, bồi dưỡng cho các thế hệ đào tạo; giảng dạy lý thuyết phải gắn với giáo dục truyền thống, nghiên cứu, thâm nhập thực tế. Thông qua công tác đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ "vừa hồng, vừa chuyên", đủ phẩm chất, năng lực; giáo dục nâng cao hiểu biết, ý thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: Mỗi CBCS CAND dù ở cương vị công tác nào cũng phải thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, tự tu dưỡng, rèn luyện; phải luôn nhận thức sâu sắc, nỗ lực cao nhất để thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, đặc biệt là lời huấn thị: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính” để giữ mình cho thật sự trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước mọi cám dỗ, luôn luôn tâm niệm và coi trọng danh dự, xác định rõ “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” và thực hiện phương châm hành động: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Hội nghị tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, trong đó Cục Cảnh sát QLHC về TTXH được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Mai Hanh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất