Bộ Công an tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân”

Đối tượng dự thi: Là cán bộ, chiến sĩ CAND công tác tại các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cán bộ, chiến sĩ, học viên các Học viện, trường Công an nhân dân. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi (tại Bộ và tại Công an đơn vị, địa phương) không được tham gia dự thi.

 

Nội dung Cuộc thi: Trả lời câu hỏi về các nội dung liên quan đến Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hình thức tổ chức: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, không photocopy.

Đối tượng dự thi có thể lựa chọn hình thức dự thi cá nhân hoặc theo tập thể (không quá 05 thành viên). Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng, vòng sơ khảo và vòng chung khảo.

- Vòng sơ khảo: Tổ chức ở các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; học viện, trường Công an nhân dân (từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2024).

- Vòng chung khảo: Tổ chức ở Bộ Công an (từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2024).

Thể lệ cuộc thi và nội dung câu hỏi Cuộc thi: Quét mã QR để tải tài liệu Cuộc thi tìm hiểu Luật Căn cước.

 Quét mã QR để tải tài liệu Cuộc tim viết tìm hiểu Luật Căn cước

Giải thưởng Cuộc thi ở Bộ Công an quy định như sau:

a) Cơ cấu giải thưởng

Căn cứ Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở Ban Tổ chức quyết định cơ cấu giải thưởng Cuộc thi Vòng Chung khảo như sau:

- 02 Giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân):

+ Giải Nhất tập thể: 15.000.000 đồng;

+ Giải Nhất cá nhân: 9.000.000 đồng.

- 06 Giải Nhì (03 tập thể, 03 cá nhân):

+ Giải Nhì tập thể: 10.500.000 đồng;

+ Giải Nhì cá nhân: 4.500.000 đồng.

- 10 Giải Ba (05 tập thể, 05 cá nhân):

+ Giải Ba tập thể: 7.500.000 đồng;

+ Giải Ba cá nhân: 3.000.000 đồng.

- 15 Giải Khuyến khích (07 tập thể và 08 cá nhân):

+ Giải Khuyến khích tập thể: 4.500.000 đồng;

+ Giải Khuyến khích cá nhân: 1.500.000 đồng.

- 05 Giải phụ khác theo quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi ở Bộ Công an, mỗi giải 750.000 đồng.

Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.

b) Hình thức khen thưởng

- Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có bài dự thi đạt từ Giải Ba trở lên và một số tập thể và cá nhân khác có thành tích trong việc tổ chức thành công Cuộc thi.

- Tùy theo chất lượng kết quả bài thi, cơ cấu giải thưởng Cuộc thi có thể thay đổi do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.

Giải thưởng Cuộc thi ở Công an đơn vị, địa phương quy định như sau:

Công an đơn vị, địa phương tổ chức trao giải thưởng Cuộc thi cho các tập thể, cá nhân đạt giải vòng sơ khảo;

Cơ cấu, mức giải thưởng, hình thức, kinh phí khen thưởng do Ban Tổ chức cuộc thi ở Công an đơn vị, địa phương quy định./.

 

Mai Hanh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất