Tập huấn chuyên sâu công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đối với lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị trực thuộc Bộ và Học viện, Trường CAND năm 2023

Nhằm tăng cường, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, trong 02 ngày 28, 29/9/2023, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an đã tổ chức Tập huấn chuyên sâu công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho 103 lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ và Học viện, Trường Công an nhân dân.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Toản, Phó Trưởng phòng Phòng Hướng dẫn, quản lý VK, VLN, CCHT và pháo, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH giảng bài tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 02 ngày (28 và 29/9/2023). Tham gia tập huấn, các học viên đã được Lãnh đạo Phòng Hướng dẫn, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Chuyên viên Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động truyền đạt những nội dung: (1) Nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; (2) Công tác quản lý kho, tiếp nhận thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ; (3) Tính năng, tác dụng, cấu tạo của một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; công tác bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thực hành tháo lắp và bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ. (4) Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Đồng chí Trung tá Đỗ Anh Tuấn - Chuyên viên Phòng Hướng dẫn, quản lý VK, VLN, CCHT và pháo, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH giảng bài tại lớp tập huấn

 Toàn cảnh lớp tập huấn

Thông qua chương trình tập huấn, lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ và Học viện, Trường Công an nhân dân đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình hiện nay./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất