Bộ Công an ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần

Theo Khoản 1 Điều 11 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, quy định cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ: Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần.

Theo đó, ngày 26/01/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 430/QĐ-BCA về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Quyết định này thay thế cho Quyết định 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 và Quyết định 4365/QĐ-BCA ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022.

Trong đó, có 132 dịch vụ công toàn trình (cấp Trung ương: 63 thủ tục; cấp tỉnh: 43 thủ tục; cấp huyện: 13 thủ tục; cấp xã: 13 thủ tục) và 92 dịch vụ công một phần (cấp Trung ương: 36 thủ tục; cấp tỉnh: 36 thủ tục; cấp huyện: 13 thủ tục; cấp xã: 7 thủ tục) thuộc các lĩnh vực: Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Xuất nhập cảnh; Quản lý giao thông; Phòng cháy và chữa cháy.

Giao diện Cổng dịch vụ công Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn)

Đối với lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội có tổng 106/224 dịch vụ công của Bộ Công an (chiếm 47,3%) với 71 dịch vụ công toàn trình (cấp Trung ương: 35 thủ tục; cấp tỉnh: 23 thủ tục; cấp huyện: 04 thủ tục; cấp xã: 09 thủ tục) và 35 dịch vụ công một phần (cấp Trung ương: 15 thủ tục; cấp tỉnh: 15 thủ tục; cấp huyện: 03 thủ tục; cấp xã: 02 thủ tục) thuộc các nhóm lĩnh vực sau: Đăng ký, quản lý cư trú và cấp, quản lý CCCD (23 thủ tục); Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu (19 thủ tục); Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (64 thủ tục).

Năm 2022, Bộ Công an đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý; phát triển các ứng dụng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân; bảo đảm an ninh an toàn hệ thống thông tin điện tử của ngành Công an và các bộ, ngành, địa phương...

Trong năm 2023, để tiếp tục khẳng định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, vai trò là cơ quan thường trực của Chính phủ triển khai Đề án 06, ngành Công an sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ công, tiện ích đến với người dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số và tạo thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia các thủ tục hành chính công./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất