Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu

Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu với Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ và Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 quy định về trình tự đăng ký mẫu dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu. Ngày 10/5/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 3191/QĐ-BCA công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu và lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Đến nay, 19/19 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên phạm vi toàn quốc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Hồ sơ của tổ chức, công dân dần được số hóa, giải quyết qua môi trường mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch.

 

 

Xác định chuyển đổi số sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính, việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận lợi, giảm chi phí đi lại, giảm sự tiếp xúc trực tiếp, tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp và với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm” để từng bước hình thành công dân số, hướng đến Chính phủ số. Thời gian tới, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, cũng như lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các địa phương thực hiện việc nộp và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo, hướng đến tiến trình chuyển đổi số toàn diện./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất