Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính vì Nhân dân phục vụ

Trong giai đoạn 2011 -2020, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác cải cách hành chính, góp phần từng bước hoàn thiện các thể chế, tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT; tổ chức bộ máy của lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng gọn nhẹ, hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sỹ ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đã từng bước ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bước đầu đem lại hiệu quả tốt; xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong toàn lực lượng Công an tỉnh; các thủ tục hành chính và quy định giải quyết thủ tục hành chính được công khai để người dân biết, thực hiện; công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính khoa học, hiệu quả đảm bảo sự hài lòng của nhân dân; các phản ánh, kiến nghị của người dân đều được tiếp nhận giải quyết tốt, người dân đồng tình, ủng hộ.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính, đồng thời Công an các đơn vị phải gấp rút hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.  Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cải cách hành chính gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường trách nhiệm của lực lượng Công an, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường công tác phối hợp, đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Khắc Thuyết đánh giá cao những kết quả, thành tích trong công tác cải cách hành chính của Công an tỉnh. Thời gian qua, Công an các đơn vị đã có nhiều khâu chủ động đột phá trong cải cách hành chính, đặc biệt là hoạt động cải cách thủ tục hành chính phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân. Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và vai trò của người đứng đầu trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính; đưa tiêu chí cải cách hành chính vào mục tiêu đánh giá chất lượng hàng năm của các đơn vị, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, thị xã, thành phố bên cạnh nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân, cần tập trung đẩy mạnh cải cách trong nội bộ lực lượng nhằm tạo chuyển biến sâu sắc từ bên trong, đảm bảo tính nhất quán, thường xuyên, liên tục, phát huy hơn nữa tính chủ động, đổi mới, sáng tạo trong các mặt công tác, luôn nêu cao tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, với phương châm, khẩu hiệu hành động “lấy sự hài lòng của của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất