TPHCM công bố danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Theo đó, Văn phòng UBND TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: Trong trường hợp đặc biệt, cấp bách mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu nộp trực tiếp thì các cơ quan, đơn vị vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và khuyến khích trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các nhóm thủ tục liên quan đến công tác đăng ký khai sinh, khai tử; các nhóm thủ tục liên quan đến kho bạc, công chứng, chứng thực như di chúc, hợp đồng về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm… để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức; thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; các thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Văn phòng UBND TP cũng ban hành Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gồm 8 lĩnh vực: lĩnh vực tư pháp, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, lĩnh vực giao thông vận tải, lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, lĩnh vực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và lĩnh vực lao động.

Văn phòng UBND TP đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và theo lĩnh vực phụ trách, ngoài các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực nêu trên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách để tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

M. Hiệp

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất