Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong CAND hướng đến sự hài lòng của người dân
Toàn cảnh Hội nghị.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ...
 
Hội nghị đã tổng kết kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trong CAND. Kết quả thực hiện cho thấy, công tác cải cách hành chính của lực lượng CAND giai đoạn này đã có bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của nền hành chính hiện đại. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được đẩy mạnh; Bộ Công an đã ban hành 14 quyết định công bố thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, chuẩn hóa dữ liệu của 293 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; cắt giảm, đơn giản hóa 139 thủ tục hành chính.
 
Hội nghị cũng đã công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Kết quả đã thể hiện những nỗ lực của toàn lực lượng Công an trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; chỉ số cải cách hành chính trung bình của Công an các đơn vị, địa phương ở mức cao (85,78%). So với kết quả năm 2019, đã có thêm 4 đơn vị, địa phương được lãnh đạo Bộ công nhận xếp hạng xuất sắc, nâng tổng số Công an đơn vị, địa phương đạt kết quả xuất sắc lên 14; có thêm 13 đơn vị, địa phương được lãnh đạo Bộ công nhận xếp hạng tốt, nâng tổng số Công an đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt lên 81 đơn vị; số Công an đơn vị, địa phương được xếp hạng khá giảm 13 đơn vị; số Công an đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ giảm 4 đơn vị. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ Công an đã công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân năm 2020. Kết quả đo lường năm 2020 đã đánh giá mang tính toàn diện trên cả 4 cấp, từ trung ương đến tỉnh, huyện và xã đối với các nhóm thủ tục hành chính có số lượng và tần suất giải quyết lớn, với sự tham gia điều tra xã hội học của 22.250 người dân, tổ chức. Kết quả khảo sát đo lường năm 2020 cho thấy 96,45% người dân được hỏi cảm thấy hài lòng và rất hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND. Tỷ lệ hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 tăng 9,76% so với năm 2019.
 
Kết quả nêu trên cho thấy, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành Công an đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu của Chính phủ đề ra. Điều đó cho thấy quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự nỗ lực của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt. Kết quả khảo sát đo lường năm 2020 sẽ giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có thêm thông tin để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính nói chung và việc nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công nói riêng. Kết quả khảo sát cũng giúp các cấp lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương nắm bắt được thực trạng chất lượng cung ứng dịch vụ công, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước cũng như sự mong đợi của người dân...

Thứ trưởng Lê Quý Vương tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính mà Công an các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong CAND, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện gắn liền với các nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính; xác định lộ trình, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế trong CAND đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội để phục vụ hiệu quả cho việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng giải pháp đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong CAND để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ điện tử và công dân, doanh nghiệp điện tử.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, trên cơ sở kết quả thực hiện xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức rút kinh nghiệm để đánh giá các kết quả đã đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, từ đó đưa ra các giải pháp, biện pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xác định chỉ số cải cách hành chính trong những năm tiếp theo; tiếp tục đề xuất lãnh đạo Bộ Công an kịp thời điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý về nội dung, phương pháp xác định chỉ số cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung bộ phiếu hỏi, nội dung đánh giá các tiêu chí và đề xuất về phương pháp, cách thức tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân bảo đảm khoa học, chính xác, khách quan, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND.


 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất