Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế tuyên truyền, kích hoạt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID) trong thực hiện thông báo lưu trú

Sáng ngày 27/12/2022, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền, sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID) trong thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến đối với bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị Lãnh đạo Công an tỉnh và Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế đã ký kết Kế hoạch và Quy chế phối hợp giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Công an tỉnh về đẩy mạnh tuyên truyền, sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID) trong thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến đối với bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Kế hoạch và Quy chế phối hợp

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Công an thành phố Huế, Công an phường Vĩnh Ninh phối hợp các nhà mạng VNPT, Viettel, Mobifone chi nhánh Thừa Thiên Huế đã hướng dẫn cài đặt, đăng ký tài khoản ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (mức 1 và 2) và thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến cho 100% cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc Bệnh viện Trung ương Huế và bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân điều trị nội trú, lưu trú qua đêm tại bệnh viện Trung ương Huế. Đồng thời, thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho hơn 200 trường hợp.

Tổ chức cấp định danh điện tử mức độ 2, cấp CCCD cho cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân

Theo kế hoạch phối hợp, đối với người bệnh được tiếp nhận điều trị nội trú mới: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Công an tỉnh sẽ phối hợp, hỗ trợ Cán bộ tiếp nhận làm thủ tục hồ sơ điều trị nội trú tại bệnh viện hướng dẫn 100% bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân điều trị nội trú lưu trú qua đêm tại bệnh viện thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1 và sử dụng ứng dụng VNeID hoặc đăng nhập Cổng dịch vụ công để thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến trước khi hoàn thành các thủ tục nhập viện. Đối với bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân không có khả năng và điều kiện thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến thì giao cán bộ tiếp nhận làm thủ tục nhập viện hỗ trợ thông báo lưu trú trực tuyến qua ứng dụng VNeID của cán bộ đó. Từ sau 01/02/2023 sẽ do Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp đảm nhận.

Đối với người chăm sóc bệnh nhân lưu trú qua đêm tại các phòng cho thuê lưu trú tại Bệnh viện Trung ương Huế: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Công an phường Vĩnh Ninh sẽ phối hợp với Người phụ trách các phòng cho thuê lưu trú tại bệnh viện tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn thân nhân người bệnh có thuê phòng, giường lưu trú qua đêm thực hiện việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID hoặc đăng nhập Cổng dịch vụ công để thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến trước khi nhận phòng, giường ngủ. Đối với thân nhân người bệnh không có khả năng và điều kiện thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến thì giao cán bộ phụ trách thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến qua ứng dụng VNeID của cá nhân. Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/12/2022 đến 25/01/2023. Từ sau 25/01/2023 sẽ do Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp đảm nhận.

Đối với bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân có thời gian nhập viện trước ngày 25/12/2022 và các trường hợp bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân khác đang điều trị lưu trú qua đêm tại bệnh viện nhưng chưa thực hiện thông báo lưu trú: sẽ thành lập các Tổ lưu động với thành viên gồm: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế, cán bộ bảo vệ, cán bộ điều dưỡng trực... tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn lưu động tại từng Khoa, phòng, trung tâm điều trị bệnh nhân nhằm giúp bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân lưu trú qua đêm tại bệnh viện thực hiện cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID hoặc đăng nhập Cổng dịch vụ công để thông báo lưu trú trực tuyến theo thời gian điều trị, lưu trú tại bệnh viện. Đối với các trường hợp không có khả năng và điều kiện thực hiện, giao các thành viên trong Tổ lưu động sử dụng tài khoản định danh điện tử hoặc tài khoản dịch vụ công cá nhân thực hiện đăng nhập và thông báo lưu trú trực tuyến cho công dân.

Các nhà mạng VNPT, Viettel, Mobifone chi nhánh Thừa Thiên Huế hỗ trợ hướng dẫn thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất