Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Chuyển đổi số, Đề án 06 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 16/3/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Chuyển đổi số, Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu tỉnh đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Đến dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06; Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo triển khai Đề án 06 tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành; Lãnh đạo UBND, Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện, cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả triển khai, thực hiện, phân tích k những hạn chế, tồn tại; kiểm điểm trách nhiệm của từng cấp, ngành trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số, Đề án 06 năm 2022; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo đột phá các nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2023 trên cơ sở phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, sự chỉ đạo quyết liệt và kết quả đã đạt được trong triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 và Chuyển đổi số. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc Chuyển đổi số năm 2023, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan phải xác định rõ trách nhiệm, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp triển khai, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung các giải pháp hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử, triển khai thực hiện các mô hình thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức (pano, áp phích, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại Bộ phận Một cửa, trên màn hình led...). Các sở, ngành khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẽ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng Bằng khen cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu, triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2022

Nhân dịp này, Lãnh đạo UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2022, trong đó có Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Đồng chí Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất