Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2023

Sáng ngày 30/8/2023, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng chí Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; đại diện Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH khẳng định: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chú trọng đẩy mạnh, trong đó xác định việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính khoa học, chính xác nội dung của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tính hệ thống của quy phạm pháp luật; bảo đảm kịp thời, thường xuyên, liên tục và có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nói chung và công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng.

Đồng chí Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu khai mạc Hội nghị

Để nội dung chương trình Hội nghị đạt chất lượng, hiệu quả, đồng chí Phó Cục trưởng đề nghị các đồng chí báo cáo viên truyền tải nội dung các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu; các đồng chí lãnh đạo và CBCS tham dự Hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu đầy đủ các nội dung văn bản được các đồng chí báo cáo viên truyền đạt, đồng thời trao đổi thống nhất  đối với những nội dung, quy định còn chưa rõ để triển khai thi hành sau khi kết thúc Hội nghị. 

Trung tá Đào Anh Tới, Trưởng phòng thuộc Cục Pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp, Bộ Công an quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Hội nghị

 Tại Hội nghị, các đại biểu và cán bộ, chiến sỹ đã được nghe báo cáo viên phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, gồm: (1) Luật số 21/2023/QH15 ngày 22/6/2023 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; (2) Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 về thực hiện dân chủ cơ sở; (3) Luật số 23/2023/QH15 ngày 24/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú cảu người nước ngoài tại Việt Nam; (4) Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; (5) Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý, sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo. Hội nghị cũng được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Dự án Luật Căn cước trình Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Đại tá Hoàng Lợi, Phó Trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH quán triệt nội dung Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhấn mạnh: Mục đích của Hội nghị là phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của các văn bản quy phạm pháp luật này trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đồng chí Phó Cục trưởng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo, CBCS các đơn vị thuộc Cục nhận thức đầy đủ những nội dung liên quan thực hiện các văn bản pháp luật, đồng thời thi hành nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật đối với các nhiệm vụ được giao theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất