Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trong lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chín tập trung vào những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH; các mô hình đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính tại các đơn vị; quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia giám sát quá trình cải cách hành chính của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.
Để công tác thông tin, tuyên truyền được phong phú, đa dạng cần thông qua tất cả các đơn vị truyền thông, báo chí như: truyền hình Công an nhân dân; Báo Công an nhân dân, Báo điện tử Công an nhân dân, Phát thanh Công an nhân dân, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; các báo, tạp chí trong và ngoài ngành; thông qua tờ gấp, pano, áp phích liên quan đến cải cách hành chính của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, nội dung thông tin truyên truyền đến từng nhóm đối tượng; thông qua hình thức mở các lớp tập huấn, hội nghị bồi dưỡng quán triệt công tác cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác này; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, gắn với nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính của đơn vị./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất