THỨ TRƯỞNG NGUYỄN DUY NGỌC LÀM VIỆC VỚI CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI VỀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP VÀ QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH về tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và
            Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH về tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và  Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân


      


 

Đồng chí Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD
      

       Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng Công an nhân dân nói chung, CBCS lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của 02 Dự án. Đây là những kết quả tích cực, phản ánh sự quyết tâm cao của toàn lực lượng Công an nhân dân; sự hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự ủng hộ mạnh mẽ của Nhân dân. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác “làm sạch” dữ liệu và thường xuyên duy trì, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải thường xuyên kiểm tra chặt chẽ quy trình trong công tác “làm sạch” dữ liệu cũng như tuân thủ các nguyên tắc, quy định về bảo mật, an toàn dữ liệu trong thực hiện nhiệm vụ của 02 Dự án./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất