Người dân cần làm gì khi Sổ hộ khẩu giấy hết giá trị?

Ngày 01/01/2023, theo quy định của Luật Cư trú, thì Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy đã được cấp sẽ không còn giá trị. Vậy người dân cần chuẩn bị những gì khi hai cuốn sổ này sắp hết giá trị sử dụng.

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy sẽ hết giá trị sau ngày 31/12/2022

Khẩn trương làm căn cước công dân gắn chip điện tử

Để không gặp phải khó khăn khi sổ hộ khẩu giấy hết hạn sử dụng công dân cần thực hiện 2 vấn đề quan trọng, đó là:

Thứ nhất, theo Luật Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại Điều 9 Luật Căn cước công dân (CCCD) quy định thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; tình trạng hôn nhân, nơi thường trú; nơi ở hiện tại…

Như vậy, nếu công dân chưa được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cập nhật nhưng chưa chính xác, cần nhanh chóng đi cập nhật lại để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính sau 31/12/2022.

Thứ hai, công dân cần khẩn trương làm CCCD gắn chip điện tử. Những thông tin liên quan về cư trú của công dân đều được cập nhật tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ quan công an sẽ sử dụng số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Điều 12 Luật Căn cước công dân quy định số định danh cá nhân như sau: Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.

Do đó, nếu công dân đang sử dụng chứng minh nhân dân 9 số sẽ rất khó khăn trong việc xin xác nhận thông tin về cư trú. Mọi công dân đến độ tuổi làm căn cước công dân nhưng chưa đi làm thì cần nhanh chóng đi làm ngay nhằm tạo thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức không còn giá trị sử dụng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bản thân./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất