Phối hợp triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Chiều 29/6/2023, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị phối hợp triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và chuyển đổi số giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ và Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng đồng chủ trì Hội nghị. 

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng dự có đồng chí Lê Xuân Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, cùng một số thành viên Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của Đề án 06 đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia nói chung và Bộ Quốc phòng nói riêng, cũng như vai trò gương mẫu, đi đầu của Quân đội, Công an trong thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06, chuyển đổi số. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, Hội nghị nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành để hỗ trợ công tác quản lý, công tác tham mưu, hoạch định các chính sách…

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt Đề án 06, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng đã được triển khai khẩn trương, tích cực. Bộ Quốc phòng đã ban hành 2 kế hoạch, 1 quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06; đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại các cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử hằng tháng; kịp thời chỉ đạo các nội dung phát sinh trong quá trình triển khai các kế hoạch; tổ chức Hội nghị cấp bộ để tháo gỡ các "điểm nghẽn" về triển khai Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng.

Thứ trưởng Lê Huy Vịnh phát biểu tại Hội nghị

Đến nay, các nhiệm vụ cụ thể được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án 06 đã được Bộ Quốc phòng thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, cụ thể: Đã hoàn thành kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cung cấp 23 dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực mật mã dân sự, quản lý vật liệu nổ, 12 dịch vụ công trực tuyến về biên phòng điện tử; thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nghĩa vụ quân sự; cung cấp đầy đủ, kịp thời chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho tổ chức, cơ quan, cá nhân để tham gia Cổng dịch vụ công Quốc gia; phối hợp giám sát sự cố mất an toàn thông tin cho các trang, cổng dịch vụ công của các bộ ngành, địa phương; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật nhằm bỏ các quy định yêu cầu sổ hộ khẩu, sổ tạm trú của công dân; tổ chức khảo sát, xây dựng các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên cơ sở kết nối, xác thực thông tin qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại Hội nghị, đại biểu thuộc Bộ Công an đã thông tin về tiến độ, kết quả và chia sẻ kinh nghiệm khi triển khai Đề án 06 trong toàn quốc. Ý kiến phát biểu của các đơn vị đã tập trung làm rõ về nhu cầu khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số trong các hoạt động thuộc chức năng, quản lý, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự, quản lý xuất nhập cảnh, thực thi pháp luật trên biển, khám chữa bệnh… 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về những yêu cầu đặc thù đối với công tác bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động quân sự, quốc phòng; đề xuất với lãnh đạo hai Bộ các phương án thực hiện đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, đúng quy định.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, thay mặt Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận các kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Bộ Quốc phòng, đồng thời gợi mở và đề nghị các đơn vị trong Bộ Quốc phòng nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ hơn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong các hoạt động, tập trung vào các hoạt động liên quan đến người dân, đặc biệt là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNeID tại các cửa khẩu, các bệnh viện do Bộ Quốc phòng quản lý; tạo lập, xây dựng dữ liệu, phát triển công nghệ cũng như kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng phân tích dữ liệu để tạo ra các giá trị mới.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Lê Huy Vịnh đã thống nhất giao các cơ quan chức năng của hai Bộ xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung phối hợp để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06, trong đó lựa chọn một số nhiệm vụ điển hình tập trung làm trước, tạo điểm nhấn để đánh giá, nhân rộng; tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của Quân đội, Công an trong thực hiện Đề án 06, tiến trình chuyển đổi số quốc gia./.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất