Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06 giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

Chiều ngày 13/10/2023, tại Hà Nội, diễn ra Lễ ký kết kế hoạch phối hợp triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ và đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì Lễ ký kết.

Cùng dự lễ ký kết có đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của hai bộ.

Đại tướng Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì Lễ ký kết

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết chụp ảnh tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an

Theo kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, một số nội dung tập trung thực hiện: Đối với công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai xây dựng và cập nhật thường xuyên, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giữa hai bộ; định kỳ hằng năm tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức, hướng dẫn, tập huấn thực hiện các giải pháp về khai thác an toàn, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; thông báo kịp thời những nội dung, kết quả, kinh nghiệm triển khai, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiêu biểu để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Các đại biểu tham quan cơ chế hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an

Trong công tác quân sự, quốc phòng, tập trung vào kết nối, khai thác dữ liệu công dân trong độ tuổi nhập ngũ, độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị làm dữ liệu đầu vào trong thực hiện các thủ tục hành chính về nghĩa vụ quân sự. Kết nối một số hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Quốc phòng với hệ thống định danh và xác thực điện tử, ứng dụng VNeID để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị. Xây dựng các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác quản lý biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý và công tác nghiệp vụ cảnh sát biển.

Toàn cảnh buổi Lễ ký kết 

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hai bộ phối hợp xây dựng giải pháp kỹ thuật cho phép xác thực nhân thân của đối tượng dựa trên các thông tin thu thập được trong quá trình tuần tra, kiểm tra trên thực địa. Chia sẻ các thông tin phục vụ công tác phòng, chống tội phạm giữa các cơ quan chức năng của hai bộ…

Hai bộ thống nhất quá trình triển khai thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao; đảm bảo đạt được các mục tiêu của Đề án 06 và phù hợp với yêu cầu, đặc điểm tình hình thực tế trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng và Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an là đầu mối phối hợp và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo hai Bộ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có đầy đủ các yếu tố, điều kiện, thế mạnh để hỗ trợ, bổ sung cho nhau trong thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị hai Bộ tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ giao; tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch phối hợp đến các cơ quan, đơn vị của hai Bộ, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch phối hợp. Tích cực tổ chức thực hiện, huy động mọi nguồn lực, làm đồng bộ, bài bản từ chủ trương, chính sách, trang bị, tiềm lực khoa học công nghệ, tài chính, con người. Song song với quá trình khai thác dữ liệu dân cư, cần phải tiếp tục bổ sung, làm giàu cơ sở dữ liệu dân cư...

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là hai lực lượng luôn trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, hai bộ sẽ triển khai thành công kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06 giữa bộ, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ ký kết 

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm hoan nghênh và biểu dương các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Quốc phòng đã rất tích cực, chủ động trao đổi, thảo luận, xây dựng dự thảo Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06 giữa hai Bộ. Đây là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao hơn nữa sự phối hợp của hai Bộ trong chuyển đổi số quốc gia.

Để triển khai hiệu quả kế hoạch phối hợp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang quan tâm, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD, định danh và xác thực điện tử phục vụ các hoạt động quân sự, quốc phòng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Đẩy mạnh việc tra cứu, xác thực thông tin công dân trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Rà soát, tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công đang được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền. Phối hợp trao đổi kinh nghiệm trong chỉ đạo, tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền; đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả.

Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị nâng cao phối hợp trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế liên quan đến chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh nói riêng, trước mắt tập trung phối hợp rà soát, xác định văn bản quy phạm pháp luật liên quan thực hiện Luật giao dịch điện tử (sửa đổi) để kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung bảo đảm việc chuyển đổi phương thức làm việc truyền thống sang môi trường điện tử. Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng phối hợp trong công tác giám sát an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng xấu tấn công, xâm nhập phá hoại, lấy cắp dữ liệu, nhất là các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng của quốc gia. Hai Bộ cũng cần phối hợp chặt chẽ trong khai thác các tiện ích từ Đề án 06 phục vụ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; quản lý xuất nhập cảnh, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, nhất là ở các địa bàn biên giới phức tạp về an ninh trật tự; khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để quản lý dân cư biên giới, ngư dân trên biển góp phần giúp các lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ di biến động của người dân trên địa bàn mình quản lý, nhanh chóng xác định số đối tượng có tiền án, tiền sự, có quyết định truy nã từ nơi khác đến. Chia sẻ dữ liệu chuyên ngành về thông tin lý lịch tư pháp, trích lục tiền án, tiền sự, đối tượng cấm xuất nhập cảnh; đối tượng có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật./.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất